Technologie, media en telecommunicatie

De technologie-, media- en telecomsector is volop in beweging. Met het ontwikkelen van de wereldwijde markten groeit de behoefte aan continu afgestemde competenties en talent. Sommige organisaties hebben jaren voorop gelopen in de strijd om het talent – tot nu toe althans.

Dit talent kan een nieuwe generatie sales professionals zijn die klanten bedienen met innovatieve proposities; of een groep experts die de snelle technologische ontwikkelingen bij kunnen houden en deze snel toe kunnen passen in de markt. Om welke functie het ook gaat – een technisch inhoudelijk talent of een toekomstig leider - het herkennen, aantrekken, ontwikkelen en behouden van talentvolle medewerkers blijft een grote uitdaging in deze sector.

Het gevecht voor het marktaandeel, innovatieve oplossingen bieden

Telecom operators

In het gevecht voor het marktaandeel moeten telecom operators blijven voldoen aan de hoge klantverwachtingen en aan de steeds veranderende wet- en regelgeving. Daarnaast zorgt de technologische ontwikkeling voor nieuwe producten en diensten. Organisaties moeten meer innovatieve diensten leveren van hoge waarde. Traditionele verdienmodellen staan onder druk. Het aankopen van infrastructuren, waarde creëren door managed services, het gevecht om talent winnen en een meer wendbare en klantgeoriënteerde organisatie neerzetten zijn de belangrijkste uitdagingen voor leiders in de telecomsector.

IT en technologieleveranciers

Van IT en technologieleveranciers wordt in toenemende mate verwacht om kosteneffectieve en innovatieve oplossingen te leveren. Expertise op het gebied van systeemintegratie is daarbij essentieel. Klanten kunnen op deze manier de techniek inzetten om hun organisatiedoelen te halen en het marktpotentieel te vergroten. Maar hoe ziet de klant van morgen eruit? En hoe kunnen deze organisaties zich onderscheiden, concurreren en op deze manier hun resultaten verhogen?

Media

In de mediasector speelt innovatie een grote rol in het leveren van de mediacontent van vandaag. Vooral de laatste twee decennia heeft MU veel expertise in deze sector opgebouwd. Tijdens de internetboom begin jaren '90 zijn onze consultants al partnerships aangegaan met nieuwe IT bedrijven en conventionele telecombedrijven die elkaar tegenkwamen op dezelfde markt. Vandaag de dag laten we onze klanten inzien welke competenties ze nodig hebben voor de toekomst – om gebruik te maken van nieuwe mediakanalen en een snel veranderend medialandschap.