Teknologi, Medie og Telekommunikation

Et segment med masser af muligheder, men også med store krav til aktørerne. Hos MU vil vi være den kompetente sparringspartner, som er med til at sikre vores kunders succes.

Det kræver strategisk agilitet at kunne udnytte de muligheder, der opstår, og opdage og manøvrere uden om de faldgruber, der ligeledes dukker op. Det handler om at kunne positionere og re-positionere sig i kundernes værdikæde. For at kunne det skal virksomhedens organisatoriske sammensætning udfordres og udvikles løbende, og samtidig skal man skabe en kontinuitet, sammenhængskraft og et fagligt miljø, der gør virksomheden til en attraktiv arbejdsplads.

Der er rift om de dygtigste specialister, og når man først har fået fat i dem, så vil man også gerne kunne holde på dem. Der er behov for ledelser, som både kan tegne visionen, skabe fælleskab om de overordnede målsætninger, stille de nødvendige krav til den enkeltes præstation og anerkende indsatser og resultater.

Teknologien og mange af de løsninger, som it og telekommunikation har skabt, har gjort det internationale aspekt meget tydeligt. Man kan i dag godt løse specialistopgaver som del af et team i ét land, selvom man arbejder i et helt andet land. Det giver nye muligheder, men igen stiller det også nye krav til processer, samarbejde og ledelse.

Strategisk agilitet, innovationskrav, digitalisering og internationalisering er nogle af de begreber, som har og fortsat vil have stor indflydelse på de fleste virksomheder og dermed også direkte eller indirekte på din virksomhed.

Hos MU har vi konsulenter, der har fokus på virksomheder inden for teknologi, it, medie og telekommunikation. Det hjælper os til hurtigere at sætte os ind i din virksomheds muligheder og udfordringer og dermed blive en bedre sparringspartner for dig.