Energi

Energisektoren er en af verdens største industrier, og den spiller en afgørende rolle i mange menneskers hverdag.

Der findes aktører i alle former og størrelser inden for energisektoren, men fælles for dem alle er, at de skal overholde både nationale og internationale regler og standarder.

Vi ved, at både små og store aktører i denne sektor møder lige så mange udfordringer som muligheder.

Massiv vækst og tilpasning til klimaforandringer

Energisektoren står over for historiens største vækst i kraft af et stadigt stigende energiforbrug, men samtidig skal virksomhederne inden for denne sektor forholde sig til de globale klimaforandringer.

Arbejdsforholdene for virksomhederne bliver stadig mere komplekse, bl.a. i kraft af nye teknologier og lovning på energiområdet. For at kunne klare de ændrede konkurrenceforhold og efterspørgslen efter nye og mere miljøvenlige teknologier, må mange traditionelle energivirksomheder indgå samarbejde med virksomheder inden for it- og teleindustrien.

Mercuri Urval arbejder tæt sammen med virksomheder inden for energisektoren og har særlig stor erfaring med:

  • Olie- og gasproduktion
  • Elproduktion
  • El- og gasforsyning
  • Vedvarende energi