Mercuri Urval i den offentlige sektor

Mercuri Urval i den offentlige sektor

Offentlige organisationer, forvaltninger, institutioner og andre former for politisk ledede organisationer fungerer i et komplekst krydspres i disse år. Der bliver stillet stadig større krav om nye, flere og bedre ydelser, leveret smartere og billigere, og det er blevet sværere at engagere og fastholde de bedste ledere og medarbejdere.

Hos Mercuri Urval er vi overbeviste om, at muligheden for at lykkes og skabe resultater i en øget kompleks offentlig sektor hænger tæt sammen med god ledelse. Behovet for dygtige og engagerede ledere er dermed større end nogensinde tidligere, og lederne skal - sammen med kompetente specialister og medarbejdere - løse den diversitet af opgaver, der er, og samtidig løse dem bedre og endnu mere effektivt.

Dygtige ledere kommer ikke af sig selv

Mercuri Urval ønsker at bidrage til udviklingen af en endnu bedre og mere effektfuld ledet offentlig sektor. God og virkningsfuld ledelse i den offentlige sektors mange forskellige typer organisationer og virksomheder kan honorere de øgede krav, der er, og skabe øget værdi og kvalitet for samfundet, borgerne og erhvervslivet samtidig med, at medarbejderne oplever højere trivsel og arbejdsglæde.

Vi har i mere end 50 år ydet professionel ledelsesrådgivning til den offentlige sektor og andre politisk ledede organisationer på en række områder:

Vi kender den offentlige sektor

Vores konsulenter i det Offentlige Team er specialiserede i den offentlige sektors vilkår, og de har alle haft ansættelse i politisk styrede organisationer og virksomheder. Det betyder, at vi har et indgående kendskab til, hvad der skal til for at lykkes som leder i den offentlige sektor.

Vi løser dagligt opgaver for både statslige, kommunale og regionale organisationer, fra departementer, forvaltninger og sygehuse til uddannelsesinstitutioner, forsyningsselskaber og medlemsorganisationer i hele Danmark. Vores team løfter også opgaver for både nationale samt internationale organisationer såsom EU og FN. Vi har et tæt forgrenet netværk og samarbejde med de øverste ledelsesniveauer i sektorerne og er geografisk repræsenteret i København, Kolding og Aarhus.

Vi lever op til reglerne om åbenhed og god forvaltningsskik og vi kender de særlige vilkår, regler og kulturer, der kendetegner politisk ledede organisationer. Vi tilbyder alsidige erfaringer samt unikke kompetencer og redskaber i vores ledelsesrådgivning. Vores ambition er at bidrage positivt til udviklingen af den offentlige sektor. Derfor ønsker vi at være den foretrukne samarbejdspartner, når den offentlige sektor skal ansætte og udvikle de bedste ledere.

Ledelse i bevægelse

Hvad er de vigtigste strategiske udfordringer for offentlige ledere? Læs mere her om, hvordan dygtige ledere er ledere i bevægelse.