Vores værdier og adfærdskodeks

Vores værdier og adfærdskodeks bygger på vores mangeårige forretningsmæssige overbevisninger og kravene til vores virksomhed:

 • Alle ansatte forventes at arbejde og opføre sig i henhold til vores værdier og adfærdskodeks, uanset hvor i verden de befinder sig.
 • Vi vil ikke indgå i forretningsforbindelser, hvor vores værdier eller adfærdskodeks anfægtes.
 • Vores værdier og adfærdskodeks indgår i vores ansættelsespolitik, systemer, processer og strukturer.

Vores værdier

 • Vi tager det fulde personlige ansvar for vores egen opførsel og optræden
  Vores adfærd afspejler den højeste personlige og professionelle ansvarlighed
  Vi skaber tillid
 • Vi forpligter os til kvalitet i alt vores arbejde
  Vores adfærd er resultatorienteret, effektiv og fleksibel med fokus på kvalitet
  Vi skaber succeshistorier
 • Vi samarbejder respektfuldt og positivt med kunder, kandidater, kolleger og interessenter
  Vi værdsætter mangfoldighed og forener mennesker om fælles mål
  Vi skaber stærke relationer
 • Vi prioriterer vores kunders behov hver dag
  Vores adfærd er markedsorienteret, og vi fokuserer på at forstå behovene hos vores kunder og i markedet
  Vi skaber ekspertviden
 • Vores ledere og partnere tager forretningmæssigt ansvar for virksomhedens resultater
  Vores lederes og partneres adfærd understøtter virksomhedens mål og strategi og sikrer, at der arbejdes korrekt med virksomhedens systemer
  Vi skaber én virksomhed

Vores adfærdskodeks

 • Medarbejder- og ledelsesansvar
  Mercuri Urvals ansatte skal altid udføre deres arbejde i virksomhedens, vores kunders og kandidaters bedste interesse. Enhver sag, som bringer ansatte, kunder eller kandidater i fare, vil øjeblikkeligt blive rapporteret, og de nødvendige handlinger vil blive iværksat.
 • Forretningsmetoder
  Mercuri Urval ansatte arbejder i henhold til vores dokumenterede kvalitetsstandarder, arbejdsprocedurer og ledelsespolitik. Vores kundeprocedurer er af høj kvalitet, hvilket sikrer, at aftalte mål nås, og standarder overholdes.
 • Personalepolitik
  Mercuri Urvals ansatte arbejder i henhold til vores værdier og arbejdsmetoder, som er beskrevet i vores medarbejderpolitik. Vi arbejder som ét globalt team.
 • Arbejdsmiljø
  Mercuri Urval er en transparent og meritokratisk arbejdsplads med fokus på vores kunder og kandidater. Vi er en sikker og sund arbejdsplads for vores kolleger og gæster.
 • Miljøpolitik
  Mercuri Urval stræber efter at mindske enhver skade på miljøet som følge af vores arbejde. Vi anvender moderne teknologi og handler med henblik på at nedbringe brugen af miljøskadelige ressourcer.
 • Antikorruption
  Mercuri urval er ejet af en uafhængig fond. Vi accepterer ingen form for korruption eller bestikkelse i vores virksomhed.