Vores værdier og adfærdskodeks

Vores værdier og adfærdskodeks bygger på vores mangeårige forretningsmæssige overbevisninger og kravene til vores virksomhed:

 • Alle ansatte forventes at arbejde og opføre sig i henhold til vores værdier og adfærdskodeks, uanset hvor i verden de befinder sig.
 • Vi vil ikke indgå i forretningsforbindelser, hvor vores værdier eller adfærdskodeks anfægtes.
 • Vores værdier og adfærdskodeks indgår i vores ansættelsespolitik, systemer, processer og strukturer.

Vores værdier

 • Vi tager det fulde personlige ansvar for vores egen opførsel og optræden
  Vores adfærd afspejler den højeste personlige og professionelle ansvarlighed
  Vi skaber tillid
 • Vi forpligter os til kvalitet i alt vores arbejde
  Vores adfærd er resultatorienteret, effektiv og fleksibel med fokus på kvalitet
  Vi skaber succeshistorier
 • Vi samarbejder respektfuldt og positivt med kunder, kandidater, kolleger og interessenter
  Vi værdsætter mangfoldighed og forener mennesker om fælles mål
  Vi skaber stærke relationer
 • Vi prioriterer vores kunders behov hver dag
  Vores adfærd er markedsorienteret, og vi fokuserer på at forstå behovene hos vores kunder og i markedet
  Vi skaber ekspertviden
 • Vores ledere og partnere tager forretningmæssigt ansvar for virksomhedens resultater
  Vores lederes og partneres adfærd understøtter virksomhedens mål og strategi og sikrer, at der arbejdes korrekt med virksomhedens systemer
  Vi skaber én virksomhed

MU's adfærdskodeks

 • Inklusion og mangfoldighed
  MU's højeste prioritet er succes på arbejdspladsen. Succes på arbejdspladsen kræver mangfoldige og bæredygtigt effektive ledere og teams. Inkluderende arbejdspladser, lige muligheder og mangfoldige teams skal tilstræbes, og alle former for uretfærdig eller ulovlig diskrimination skal modarbejdes.
 • Forretningsmetoder
  MU ansatte arbejder i henhold til vores dokumenterede kvalitetsstandarder, arbejdsprocedurer og ledelsespolitik. Overholdelsen af vores etiske standarder og kvalitetssikringsprocedurer revideres internt og eksternt. Vi stiller de samme høje krav til vores leverandører og underleverandører og opretholder til enhver tid vores etik som en fondsejet virksomhed. Vi rapporterer straks og træffer de nødvendige foranstaltninger i tilfælde af problemer, der udsætter virksomheden, dens medarbejdere, kunder eller kandidater for risiko.
 • Arbejdspraksisser
  MU's medarbejdere arbejder i henhold til MU Way of Working, som beskrevet i vores medarbejderpolitik og MU's nøgleværdier og principper. Vi arbejder som ét samlet globalt team, og vi følger vores kerne arbejdsprocedurer og leverer høje MU-standarder for kundernes bæredygtige succes. MU-eksperter leverer kundeprocedurer af høj kvalitet, der opnår aftalte mål og standarder og opbygger langsigtede relationer baseret på tillid og pålidelig rådgivning. Vi behandler kunde- og kandidatoplysninger fortroligt og misbruger aldrig den indsigt og viden, vi bliver betroet.
 • Arbejdsmiljø
  MU er en transparent og meritokratisk arbejdsplads med fokus på vores kunder og kandidater. Vi er en sikker og sund arbejdsplads for vores kolleger og gæster. Vores nøgleværdier og principper definerer et arbejdsmiljø, der er retfærdigt, inkluderende og højt præsterende. Vores virksomhedsværdier beskriver, hvordan vi opfører os:
  • Vi tager det fulde personlige ansvar for vores egen opførsel og optræden. Vores adfærd afspejler den højeste personlige og professionelle ansvarlighed. Vi skaber tillid
  • Vi forpligter os til kvalitet i alt vores arbejde. Vores adfærd er resultatorienteret, effektiv og fleksibel med fokus på kvalitet. Vi skaber succeshistorier
  • Vi samarbejder respektfuldt og positivt med kunder, kandidater, kolleger og interessenter. Vi værdsætter mangfoldighed og forener mennesker om fælles mål.Vi skaber stærke relationer.
  • Vi prioriterer vores kunders behov hver dag. Vores adfærd er markedsorienteret, og vi fokuserer på at forstå behovene hos vores kunder og i markedet. Vi skaber ekspertviden.
 • Medarbejder- og ledelsesansvar
  MU ansatte skal altid udføre deres arbejde i virksomhedens, vores kunders og kandidaters bedste interesse. Enhver sag, som bringer ansatte, kunder eller kandidater i fare, vil øjeblikkeligt blive rapporteret, og de nødvendige handlinger vil blive iværksat. Vores ledere og partnere tager forretningsmæssigt ansvar for virksomhedens resultater. Vores lederes og partneres adfærd understøtter virksomhedens mål og strategi og sikrer, at der arbejdes korrekt med virksomhedens systemer. Vi skaber én virksomhed.

 • Miljøpolitik
  MU stræber efter at mindske enhver skade på miljøet som følge af vores arbejde. Vi anvender moderne teknologi og handler med henblik på at nedbringe brugen af miljøskadelige ressourcer. Vi rejser med omtanke for vores miljøpåvirkning.
 • Antikorruption
  MU er ejet af en uafhængig fond. Vi accepterer ingen form for korruption eller bestikkelse i vores virksomhed. Vores interne kontrolsystemer er strenge og opfylder de højeste standarder for virksomhedsledelse, som overvåges af vores bestyrelse og The Mercuri Urval Foundation. Disse krav gælder også for vores leverandører. Vi udfordrer og handler på enhver mistanke, vi har om adfærd, der ikke er i overensstemmelse med vores adfærdskodeks.
 • Fremme af velfærd
  Den forskning, der udføres af det uafhængige MU Research Institute, præsenteres offentligt til gavn for virksomheder og organisationer. Formålet er at forbedre ledelseseffektiviteten og dermed opbygge succesfulde, bæredygtige, højtydende og inkluderende arbejdsmiljøer.
 • God bestyrelsesledelse
  Stiftelsen Mercuri Urval er reguleret i Sverige. Fondens vedtægter giver klare direktiver, der dækker områder relateret til MU's værdigrundlag og bæredygtighed. Vores vedtægter er sikret i praksis, fordi vi følger vores principper for delegering af bemyndigelse, politikker og instruktioner i alt vores daglige arbejde. Vi opfører os professionelt på de sociale medier og er altid i overensstemmelse med vores brand- og mediepolitik.