Rådgivende virksomheder

Virksomheder skal organisere sig, så de kan skabe varig succes og samtidig yde service overfor deres kunder. Det vil i nogle tilfælde betyde, at det er nødvendigt med organisatoriske ændringer.

Finansielle og rådgivende virksomheder er en af de store sektorer i både OECD-landene og i de udviklingslande, der er på vej frem. Det dækker over bankvirksomhed, forsikring, revision, jura, værdistyring, venturekapital, private equity og konsulentrådgivning. I Mercuri Urval har vi samlet vores medarbejdere med stor erfaring inden for service-industrien i teams, der laver projekter for vores kunder på tværs af landegrænser.

Vi vurderer konkurrenter og mulige forretningspartnere

Mercuri Urvals kernekompetence er at vurdere enkeltpersoners og gruppers kompetencer og potentiale. Denne kernekompetence kan også overføres til vurdering af konkurrenter og mulige forretningspartnere. Vi har gennemført flere ledelsesaudits og organisatoriske due diligence-processer i forbindelse med virksomhedsfusioner og -overtagelser før børsnoteringen.

Vores erfaring med den finansielle sektor kommer fra vores samarbejde med diverse banker, forsikringsvirksomheder og venturekapital-selskaber.