Privatlivspolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personlige data

Last updated: 2021/10/27

Introduktion

Dette er privatlivspolitikken for virksomheder inden for Mercuri Urval Group (samlet "Mercuri Urval", "os" eller "vi"). For detaljer om Mercuri Urval-gruppen, se: https://www.mercuriurval.com/global/contact/find-us/

Vi forstår, at dit privatliv er vigtigt. Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi behandler og beskytter dine personlige data i forbindelse med vores forskellige forretningsaktiviteter, formålet med vores behandling og dine rettigheder, når du vælger at lade Mercuri Urval behandle dine personlige data.

Hvilke data indsamler vi, og hvordan bruger vi dem

Vi behandler personoplysninger i forbindelse med forskellige forretningsaktiviteter.

Når vi behandler dine personlige data i vores professionelle netværk af klienter og forretningskontakter
Når du er i vores professionelle netværk af klienter og forretningskontakter, behandler vi dine kontaktdata og en oversigt over din og din virksomheds historie med Mercuri Urval med det formål at opbygge og opretholde professionelle relationer. Data kan leveres af dig / din virksomhed eller hentes fra offentligt tilgængelige kilder.

Vores behandling er baseret på legitim interesse jf. GDPR art.6.1 (f), da vi mener, det er i din interesse at være i vores forretningsnetværk, så vi kan danne partnerskaber for at hjælpe enkeltpersoner, teams og organisationer med at levere de bedst mulige resultater.

Vi behandler kun dine personlige data, så længe du er i vores forretningsnetværk. Hvis din virksomhed ikke længere er kunde hos Mercuri Urval, eller hvis vi ikke har haft kontakt i en periode på 24 måneder, slettes dine personlige data automatisk, medmindre vi er lovligt forpligtet til at gemme dine personlige data i længere tid.

Når du tilmelder dig vores Executive Candidate Network
Når du vælger at tilmelde dig vores Executive Candidate Network ved at registrere dit CV i vores CV-database, gør du det for at blive inkluderet i diskrete search opgaver, der kan være relevante for dig. Dette gør det muligt for os at give dig information om relevante åbne Executive Search-opgaver, som Mercuri Urval administrerer på vegne af vores klienter, og sikrer, at du kan blive inkluderet i en sådan opgave.

Behandlingsgrundlaget er samtykke jf. GDPR artikel 6.1 (a). Læs mere her

Og her kan du læse samtykkeoplysningerne inklusive opbevaringsperiode.

Når du opretter en jobagent for at modtage e-mails med information om offentliggjorte stillinger, der matcher dine præferencer
For at Mercuri Urval kan sende dig e-mails med information om offentliggjorte stillinger, skal vi behandle din e-mailadresse, dine jobpræferencer og din foretrukne hyppighed for denne e-mailtjeneste. Behandlingsgrundlag er ”opfyldelse af en kontrakt” jf. GDPR art.6.1 (b).

Du kan til enhver tid afmelde dig jobagenten ved at følge instruktionerne i de e-mails, vi sender dig, eller ved at kontakte os. Læs mere her.

Når du registrerer dig for at modtage Mercuri Urval Executive Inspiration-artikler månedligt
Executive Inspiration fra Mercuri Urval giver dig links til håndplukkede artikler af interesse for vores netværk. For at levere denne service behandler vi de kontaktdata (navn, firma og e-mailadresse), som du sender, når du registrerer dig for at modtage Mercuri Urval Executive Inspiration. Behandlingsgrundlaget er udførelse af en kontrakt jf. GDPR art.6.1 (b). Tjenesten leveres af Mercuri Urvals forretningspartner S4K Research, der handler på grundlag af en databehandleraftale.

Du kan til enhver tid afmelde dig Executive Inspiration fra Mercuri Urval ved at følge instruktionerne i den månedlige e-mail eller ved at kontakte os. Læs mere her.

Når du bruger vores hjemmeside
Ligesom de fleste websites bruger vi "cookies" til at indsamle information. Cookies er filer med små mængder data, som kan indeholde en anonym unik identifikator. Cookies sendes til din browser fra et website og gemmes på din computers harddisk. Hvis du vil vide, hvordan vi bruger cookies, skal du klikke her.

Når du giver dine personlige oplysninger via vores hjemmeside og beder os om at kontakte dig
På vores hjemmeside har du mulighed for at give dine kontaktoplysninger, f.eks. navn, stilling, e-mailadresse, telefonnummer osv., hvis du ønsker, at vi kontakter dig for at diskutere en forespørgsel eller for at besvare dine spørgsmål vedrørende ethvert aspekt af vores forretning. Vores behandlingsgrundlag er ”opfyldelse af en kontrakt” jf. GDPR art.6.1 (b).

Opbevaringsperiode: Så længe det er nødvendigt under hensyntagen til formålet med behandlingen. Læs mere her.

Når du ansøger om en stilling via vores webside
På vegne af vores klienter annoncerer vi udvalgte opgaver på vores website, der kan være af interesse for dig. Hvis du vælger at ansøge om en stilling, behandler vi oplysningerne, som du giver os, inklusive ansøgning og CV. Behandlingsgrundlaget er samtykke jf. GDPR artikel 6.1 (a). Find de annoncerede opgaver her

Og her kan du læse samtykkeoplysningerne inklusive opbevaringsperiode.

Når vi søger i Executive kandidatmarkedet, og vi behandler karriererelaterede data hentet fra offentligt tilgængelige kilder
For at identificere ledere og toptalenter, der matcher vores kunders behov, udfører vi omfattende Executive Search på Executive kandidatmarkedet. Hvis vi behandler dine kontaktoplysninger og karriererelaterede oplysninger i en søgeproces, gør vi det baseret på legitim interesse jf. GDPR art.6.1 (f), da vi mener, at det er i din interesse at blive kontaktet, hvis vi finder et match mellem en af ​​vores kunders forretningsbehov og din track record. Dine oplysninger vil blive slettet, når søgeprocessen er afsluttet.

Når du deltager i en Mercuri Urval vurderingsproces eller udfylder Mercuri Urvals online tests
Vores vurderingsproces består typisk af:

  • En online udfyldelse af Mercuri Urvals personlighedstest
  • En online udfyldelse, hvor du gennemfører kognitive øvelser
  • Indsamling af relevante personlige oplysninger og karriereinformation
  • En dybdegående en-til-en-samtale med en konsulent efterfulgt af feedback

Vores behandlingsgrundlag er samtykke jf. GDPR art. 6.1 (a). For at du kan deltage i vores vurderingsprocesser skal vi behandle dine kontaktoplysninger, karriererelaterede oplysninger, som du leverer under processen - såvel som dit input i ovennævnte aktiviteter.

Opbevaringsperiode: Hvis personoplysningerne leveres som en del af en rekrutteringsproces (Executive Search, Professional Recruitment eller vurdering af dig som kandidat til en bestemt stilling), gemmer Mercuri Urval de personlige data i en periode på 6 måneder for deltagere, der ikke bliver ansat gennem denne proces, og i 24 måneder for deltagere, der bliver ansat gennem processen. Hvis de personlige data leveres som en del af et udviklingsprojekt (dvs. coaching, lederudvikling eller karriererådgivning), lagrer vi de personlige data i 24 måneder.

Sådan deler vi dine data, inkl. internationale dataoverførsler

De personlige data, du vælger at give, behandles af Mercuri Urval. Det faktum, at Mercuri Urval er et globalt firma, betyder, at dine data kan behandles af Mercuri Urval i ethvert land, hvor vi opererer, herunder lande uden for EU / EØS, hvor den lokale lovgivning muligvis giver dig færre rettigheder, end du har i dit eget land. Mercuri Urval håndterer naturligvis dine data på samme sikre måde overalt, hvor vi opererer, i alle lande i verden.

Mercuri Urval overfører kun dine personlige oplysninger til et tredjeland, hvis vi har dit udtrykkelige samtykke hertil, hvis Europa-Kommissionen har besluttet, at der er et passende beskyttelsesniveau i det pågældende land, hvis der er andre sikkerhedsforanstaltninger, såsom standardkontraktklausuler eller aftaler om overførsel af koncerndata, eller hvis det er tilladt i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.

Virksomheder, der leverer IT-support til Mercuri Urval, kan også have adgang til dine personlige data som databehandlere, der handler under Mercuri Urvals instruktioner på grundlag af en databehandleraftale.

Vi kan videregive personlige oplysninger til tredjepart, når vi med rimelighed mener, at vi er lovligt forpligtede til dette, og for at undersøge, forhindre eller agere vedrørende mistænkte, ulovlige eller på anden måde forbudte aktiviteter, herunder men ikke begrænset til, svig.

Dine personlige data deles ikke med andre tredjeparter uden dit udtrykkelige samtykke.

Opbevaring af dine personlige data

Mercuri Urval gemmer de behandlede personoplysninger hos:

Advania Sverige AB
Fredsborgsgatan 24, SE-117 43 Stockholm
www.advania.se

med hvem Mercuri Urval har indgået en skriftlig databehandleraftale, der sikrer, at vores databehandler handler på vores instruks.

Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

Mercuri Urval gennemfører løbende nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et passende sikkerhedsniveau, der imødekommer kravene i den til enhver tid gældende persondatalov.

Dine rettigheder

I henhold til databeskyttelsesreglerne har du en række rettigheder i relation til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil udøve dine rettigheder, skal du kontakte os. Hvis vi behandler dine oplysninger baseret på samtykke, kan du når som helst trække dit samtykke tilbage.

Ret til at se information (ret til adgang)
Du har ret til at få adgang til de oplysninger, vi behandler om dig

Ret til korrektion
Du har ret til at få forkerte oplysninger om dig rettet.

Ret til sletning
Du har i de fleste situationer ret til at få oplysninger om dig slettet inden tidspunktet for vores almindelige sletning.

Ret til begrænsning af behandlingen
Du har ret til at begrænse behandlingen af ​​dine personlige data.

Ret til indsigelser
Du har i de fleste situationer ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine personlige data.

Retningslinjer for klage

Hvis du ønsker at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, kan du enten kontakte den svenske databeskyttelsesmyndighed, som er Mercuri Urvals ledende tilsynsmyndighed:

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)
Box 8114, 104 20 Stockholm, Sverige, www.imy.se
Telefon: +46 08-657 61 00
E-mailadresse: imy@imy.se

- eller du kan vælge at kontakte din lokale databeskyttelsesmyndighed.

Kontaktoplysninger om Mercuri Urval og databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål om denne privatlivspolitik eller ønsker at udøve dine rettigheder beskrevet heri, er du altid velkommen til at kontakte os:

Dataansvarlig:
Mercuri Urval KMR AB
Sveavägen 24-26, 111 57 ​​Stockholm, Sverige
Telefon: + 468-506 450 40
www.mercuriurval.com

Kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver (DPO):
Navn: Lene Juul Pedersen
E-mailadresse: gdpr.int@mercuriurval.com
Telefon: +45 50707048