Utvärdera dina medarbetares kompetens, förmåga och motivation

Vi bistår våra kunder med urval, utveckling eller omplacering.

Vare sig du diskuterar förverkligandet av en ny affärsidé, hur du ska identifiera och utveckla talangfulla medarbetare eller utforma successionsplaner, så handlar det i grunden om människor. Nyckeln ligger i att identifiera de resurser som kommer krävas i framtiden, vilka resurser som finns i organisationen idag - och gapet däremellan.

Mercuri Urvals Management Audits utgår från din organisations strategi och målsättningar. Vi genomför en utvärdering av era chefer och medarbetares nuvarande kompetens, förmåga och motivation samt deras potential att bidra till organisationens utveckling och framgång. Det ger dig insikt om skillnaden mellan vilken kompetens och förmåga som kommer att krävas framåt och den som finns i organisationen idag.

När du behöver hjälp med urval, utveckling eller omplacering är vi redo att leverera resultat”

Lokala eller internationella Management Audits 

Oavsett om du behöver utvärdera en ledningsgrupps förmåga eller ett specifikt affärsområdes kompetens, så kan vi ge dig värdefullt beslutsunderlag. När du behöver hjälp med urval, utveckling eller omplacering är vi redo att leverera resultat.