Hoe verwerkt Mercuri Urval uw persoonlijke data?

Voor ons bij Mercuri Urval is de bescherming van uw persoonlijke data heel belangrijk. U kunt er zeker van zijn dat uw informatie veilig is bij ons.

Onze aanpak om uw data veilig te houden

  • We behandelen alle persoonlijke data met de grootste zorg.
  • We bouwen vertrouwen op door de manier waarop we werken, dit omvat de verwerking van uw persoonlijke data.
  • We stellen u in staat zelf controle te hebben over uw persoonlijke data die in ons bezit zijn

Waar zijn uw persoonlijke data opgeslagen? 

Mercuri Urval bewaart verwerkte persoonlijke data bij:

Visolit Sweden AB
Rättarvägen 3, 169 68 Solna, Sweden
www.visolit.net

Mercuri Urval en Visolit Sweden AB hebben een geschreven Data Processor Agreement dat er voor zorgt dat onze data processor handelt volgens Mercuri Urval's instructies.

Duur van de verwerking

We zullen uw persoonlijke data maar zo lang bewaren als nodig is volgens het doel van de verwerking. Op elk moment kunt u Mercuri Urval contacteren en uw persoonlijke data laten verwijderen.

Technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen

Mercuri Urval implementeert continu de nodige technische en organisatorische maatregelen om  een correct veiligheidsniveau te garanderen dat voldoet aan de eisen van de regelgeving die van kracht is.

Uw rechten wanneer u ervoor kiest Mercuri Urval uw persoonlijke data te laten verwerken

Op elk ogenblik kunt u Mercuri Urval contacteren en vragen dat uw persoonlijke gegevens gewist worden indien u niet langer wenst dat deze verwerkt worden.

Op elk ogenblik kunt u Mercuri Urval contacteren om toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens, om deze terug te trekken of – indien de persoonlijke gegevens die we verwerken onjuist of incompleet zijn – om rechtzetting te vragen.

Indien u uw rechten wil uitoefenen, gelieve ons te contacteren via de contactinformatie hieronder.

Richtlijnen voor klachten

Indien u een klacht wenst in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, kunt u ofwel de Zweedse Data Protection Authority (Mercuri Urval’s leidinggevende toezichthoudende autoriteit) contacteren:

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)
Box 8114, 104 20 Stockholm, Zweden, www.imy.se
Telefoon: +46 08-657 61 00
Email adres: imy@imy.se

– of u kunt ervoor kiezen uw lokale Data Protection Authority te contacteren.

Contactinformatie

Indien u vragen heeft of uw rechten wilt uitoefenen zoals hierboven beschreven, gelieve ons te contacteren op: gdpr.int@mercuriurval.com

Data Controller

Mercuri Urval KMR AB
Jakobsbergsgatan 22, 111 44 Stockholm, Sweden
www.mercuriurval.com