Outplacement och karriäromställning

Skräddarsydd rådgivning och coachning för att hitta nästa utmaning

I den allt mer komplexa och föränderliga omvärld vi lever i, är förmågan att anpassa och omforma sin organisation en avgörande konkurrensfaktor. Att anpassa organisationen genom att säga upp personal är ofta en av de svåraste utmaningar man möter i sin karriär. Mercuri Urval kan bidra till att avvecklingsprocessen genomförs med respekt och omtanke.

Outplacement med Mercuri Urval är ett stöd både för de som sägs upp och för de chefer och medarbetare som ska driva verksamheten vidare. Genom professionellt stöd kan en svår situation vändas till en väg mot utveckling och nya möjligheter för den som sägs upp. Det visar att man som arbetsgivare tar ansvar, och skapar trygghet och motivation hos de som jobbar kvar.

Skräddarsydd rådgivning och coachning för att hitta nästa utmaning”

Executive Outplacement

Våra Executive Outplacement-konsulter erbjuder coaching för ledare med skräddarsydd rådgivning för att utvecklas och hitta nästa utmaning. Mercuri Urvals konsulterer erbjuder individanpassade lösningar och matchar individens kompetens och ambitioner med verkligheten på arbetsmarknaden.

Certifierade ICF coacher

Alla Mercuri Urval-coacher arbetar enligt ICF-normer och övervakas genom vårt nätverk av ICF-certifierade coacher. Vår process matchar högsta internationella standard, och Mercuri Urvals egna coacher uppdaterar kontinuerligt sin kompetens genom återkommande utbildning och utvecklingsprogram

Vår approach till Outplacement

Våra outplacement-program består av flera flexibla lösningar. För globala företag anpassar vi våra tjänster för den lokala, regionala eller nationella arbetsmarknaden och dess lagstiftning och rapporteringsregler.

Mercuri Urval hjälper er att förbereda, genomföra och implementera de nödvändiga förändringarna. Ett outplacement-programs framgång beror till stor del på ledningens förmåga att hantera alla parter genom tre faser i tre processer; ledningen, de berörda anställda samt den kvarvarande personalen.

Mercuri Urval stöttar alla tre parter:

  • Vi hjälper, utbildar och coachar den verkställande ledningen före, under och efter förändringen
  • Vi coachar och agerar rådgivare åt de berörda anställda efter deras uppsägning
  • Vi hjälper ledningen att implementera den nya strategin och kommunicera med kvarvarande anställda så att de är fullt förberedda för den nya strategin och dess mål.