Som kandidat

Respekt är ett nyckelord för oss på Mercuri Urval i relationen till våra kandidater.

Rekrytering- och urvalsprocessen handlar om att förstå vad uppdragsgivaren vill att den som anställs ska åstadkomma, vilken kompetens, förmåga och ambition det förutsätter - och att kunna se vilken kandidat som motsvarar det. Ömsesidig respekt handlar bland annat om öppenhet om vad arbetsgivare och kandidat kan erbjuda varandra. Därför genomför vi ofta intervjuer tillsammans med vår uppdragsgivare för att tidigt i processen ge tillfälle till båda parters utbyte av information och intryck.

Respekt för oss handlar också om att hantera personlig information med integritet och omdöme, och att ge en öppen och ärlig återkoppling efter intervjuer. Vår målsättning är att du som kandidat ska få med dig något från en rekryteringsprocess – om dina styrkor och utvecklingsområden och om nästa steg i karriären.