In een ontwikkelings- of coachingsprogramma

Onze Business Coaching biedt een structuur om een optimale verbinding te leggen tussen de strategische doelen van uw organisatie en uw eigen persoonlijke ambities en ontwikkeling.

Met andere woorden: we stellen op maat een programma voor u op, gericht op de doelstellingen van uw werkgever. Daarbinnen geven we u de verantwoordelijkheid om uw persoonlijke doelstellingen te behalen. Dit "hands-on" programma is erop gericht u te motiveren en uw persoonlijke ontwikkeling te versnellen. U zult merken dat het proces zowel ondersteunend als stimulerend is en sterk focust op zelfinzicht en zelfreflectie.

Deelname aan Team Coaching

Team Coaching helpt onze klanten bij het ontwikkelen van topteams, voor vandaag en in de toekomst.

We bieden focus, inzicht, ondersteuning, vaardigheden en tools om als groep duurzame resultaten neer te zetten. Elk programma is op maat gesneden voor uw situatie en richt zich zowel op de ontwikkeling van de individuele teamleden, als op de ontwikkeling van het team als geheel.

Aan het begin van het programma leggen we de doelstellingen van het team vast. De effectiviteit van het programma wordt continu aan deze doelstellingen getoetst.

Onze team coaches zijn pioniers op dit gebied en brengen een aanzienlijke kennis en ervaring mee. Het zijn onze topconsultants die teams op alle niveaus in verschillende omstandigheden hebben gecoached.

Over de coaches van Mercuri Urval

In hun rol als coach werken de consultants van Mercuri Urval als een katalysator voor ontwikkeling, een bron van expertise en als spiegel voor de coachee – altijd vanuit een houding van vertrouwelijkheid en onpartijdigheid. Ze zijn er voor u om u te helpen uw sterktes en ontwikkelingspunten te erkennen en herkennen en om een realistisch ontwikkelingsplan op te stellen en te implementeren.

Onze coaches zijn ervaren professionals, geaccrediteerd door interne training en ontwikkeling bij Mercuri Urval. Ze combineren "hands-on" praktijkervaring met de beste coachingstechnieken en –tools die internationaal erkend zijn en aansluiten bij gangbare standaards.

Onze coaches waarborgen dat de klantbehoeften bepalend zijn en blijven voor de richting van het coachingstraject. De diversiteit in coaches zorgt ervoor dat Mercuri Urval altijd een goede match kan maken tussen coach en coachee.