Työskentely Mercuri Urvalilla

Uskomme, että ihmiset ovat kaiken a ja o – ja ajatus toteutuu myös käytännössä

Luottamuksen rakentaminen

  • Mercuri Urvalilla työskentely perustuu avoimuuteen. Toimimme rehellisesti ja totuudenmukaisesti riippumatta siitä, kenen kanssa työskentelemme. Rakentavan palautteen saaminen kollegoilta ja myös sen antaminen on merkittävässä roolissa uuden oppimisessa ja kehittymisessä. Kun asiakkaamme tekevät vaikeita päätöksiä, annamme neuvoja, jotka pohjautuvat rehellisiin ja henkilökohtaisiin suosituksiin.
  • Mercuri Urvalilla työskentely perustuu oikeudenmukaisuuteen. Oikeudenmukaisuus näkyy yrityksessämme meritokraattisuutena. Kaikilla työntekijöillämme on samanlaiset, selkeät mahdollisuudet ansaintaan, oppimiseen ja kehittymiseen. Omiin mahdollisuuksiin voi vaikuttaa itse olemalla aloitteellinen ja aktiivinen.

Menestystarinoiden rakentaminen

  • Työskentely Mercuri Urvalilla perustuu laatuun. Työntekijämme ovat erittäin sitoutuneita, mikä heijastuu erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin. Haluttujen tulosten saavuttamiseksi toimimme vastuullisesti ja velvollisuudentajuisesti. Haluamme, että niin asiakkaamme kuin muut toimijat luottavat Mercuri Urvaliin. Haluamme rakentaa yrityksille menestystarinoita.
  • Työskentely Mercuri Urvalilla on kehittävää. Yrittäjähenkinen työilmapiiri mahdollistaa työskentelyn erilaisten toimialojen parissa eri toimistoissa ja eri maissa. Olemme aidosti kansainvälinen yritys, joten meillä on mahdollista keskittyä itseä erityisesti kiinnostavaan toimialaan missä tahansa, mikä myös motivoi tekemään erinomaisia tuloksia.

Rakennamme vahvoja suhteita

  • Työskentely Mercuri Urvalilla perustuu ihmiskeskeisyyteen. Ohjenuoramme on, että ihmiset ovat kaiken a ja o. Haluammekin käyttää sekä määrällisesti että laadullisesti aikaa luottamuksellisten suhteiden luomiseen niin asiakkaidemme, kandidaattiemme kuin kollegojemme kanssa. Meillä voi olla vapaasti oma itsensä – arvostamme ihmisten erilaisuutta ja monipuolisuutta.
  • Mercuri Urvalilla panostetaan tiimihenkeen. Erilaisten ihmisten kanssa työskentely on kiehtovaa. Mercuri Urvalilla voi rakentaa tiimejä niin asiantuntemukseen pohjautuen kuin paikallisesti, mikä tekee toiminnastamme dynaamista. Tiedon jakaminen on yrityksessämme keskeisessä roolissa, ja jaamme myös onnistumisen ilon yhdessä. Vaativissakin tilanteissa autamme ja tuemme toinen toistamme samalla itsekin oppien ja kehittyen.   

Panostamme vahvaan ammattitaitoon

  • Työskentely Mercuri Urvalilla perustuu tehokkuuteen. Mercuri Urvalilla jokainen haluaa menestyä. Pyrimme jatkuvasti kehittämään osaamistamme ja kartuttamaan kokemustamme voidaksemme kehittyä yhä ammattitaitoisemmiksi neuvonantajiksi. Työskentelemme joustavasti, jotta voimme auttaa mahdollisimman hyvin asiakkaitamme ja kandidaattejamme hyvien päätösten tekemisessä.
  • Työskentely Mercuri Urvalilla on dynaamista. Yksikään päivä ei ole samanlainen, kun työskennellään ihmiskeskeisellä alalla. Toimeksiantomme ovat hyvin erilaisia riippuen asiakkaidemme tarpeista. Asetamme asiakkaamme etusijalle ja kartoitamme, kuinka voimme auttaa heitä parhaiten oikeanlaisen osaamisen kehittämisessä.

Jos olet kiinnostunut työskentelemään Mercuri Urvalilla, voit milloin tahansa ottaa yhteyttä Team Leader tai Partner