Mercuri Urval valmennettavan henkilön silmin

Business Coaching kokemus

Mercuri Urvalin Business Coaching valmennusohjelman tarkoitus on yhdistää kahdenlaiset tavoitteet: organisaation strategiset ja valmennettavan henkilökohtaiset.

Suunnittelemme jokaiselle valmennettavalle yksilöllisen ja yksityiskohtaisen ohjelman, joka perustuu työnantajan asettamiin tavoitteisiin, mutta antaa myös mahdollisuuden henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Käytännönläheisen valmennusohjelman tarkoituksena on motivoida ja vauhdittaa yksilöllistä kehittymistä. Osallistujan näkökulmasta prosessi on kannustava ja innostava.

Team Coaching kokemus

Mercuri Urvalin Team Coaching auttaa asiakkaitamme muodostamaan ja kehittämään erinomaisesti suoriutuvia tiimejä sekä tätä päivää että tulevaisuutta ajatellen.

Autamme osaamisemme ja työkalujemme tuella ryhmää löytämään toiminnalleen suunnan ja siten mahdollisuuden saavuttaa pysyviä tuloksia. Jokainen ohjelma räätälöidään ryhmän tilanteeseen sopivaksi ja sen tarkoituksena on kehittää sekä ryhmän jäseniä yksilöinä että tiimiä kokonaisuutena.

Ennen aloitusta sovimme yhdessä valmennuksen tavoitteet ja ohjelman päätyttyä tulokset myös mitataan asetettujen tavoitteiden avulla.

Team Coaching –valmentajamme ovat alansa huippuosaajia, joilla on huomattavan paljon kokemusta ja osaamista. He ovat menestyneitä konsultteja, jotka ovat valmentaneet tiimejä tuloksellisesti eri organisaatiotasoilla ja erilaisissa tilanteissa.

Konsultin rooli valmennuksessa

Konsultin pääasiallinen rooli valmennusprosessissa on toimia haastajana, kokemuksen jakajana ja palautteen antajana – luottamuksellisesti ja neutraalisti. Hänen tehtävänään on auttaa valmennettavaa tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehittämisalueensa, luoda realistinen kehittämissuunnitelma ja auttaa sen toteutuksessa.

Valmentajamme ovat kokeneita ammattilaisia ja heidät on valtuutettu toimimaan Coaching-prosesseissa Mercuri Urvalin oman sisäisen koulutusohjelman perusteella. Heitä löytyy 25 maasta ja heidän toiminnassaan yhdistyvät käytännön liiketoimintaosaaminen sekä parhaat valmennustekniikat ja –työkalut. Luonnollisesti he noudattavat aina alalla tunnustettuja kansainvälisiä toimintatapoja ja eettisiä periaatteita.

Valmentajamme varmistavat että Coaching-prosessin suunta määritellään asiakkaan liiketoiminnan tarpeiden perusteella. Jokaiseen prosessiin valitaan valmennettavan henkilön kannalta parhaiten soveltuva konsultti.