Executive Onboarding

Vores coaching program fokuserer på at skabe resultater hurtigere

Mercuri Urvals Execuitve Onboarding proces hjælper dine nyansatte til at komme hurtigt i gang med deres job - uanset om de er rekrutteret internt eller eksternt. Vores mål er at hjælpe dem med at blive højtydende, integrerede medlemmer af dit team så hurtigt som muligt. Der er både penge, tid og frustrationer at spare, og det bliver nemmere at fastholde de gode medarbejdere.

Accelererer resultaterne for både nyansatte og medarbejdere, der har fået nye roller”

Vores indsigt i og forståelse for kundernes forretning gør, at Executive Onboarding processen sikrer en succesfuld start for nyansatte og giver din virksomhed værdi fra dag 1.

Vores tilgang til Executive Onboarding

Executive Onboarding processen fremskynder resultatskabelse for både nye medarbejdere og medarbejdere, der har skiftet job internt. Processen omfatter:

 • Planlægning og målsætning
  Mercuri Urvals konsulent sætter i samarbejde med den nyansatte og den ansvarlige leder mål for jobbet.
 • Forståelse for den nye arbejdsplads
  Ved hjælp af vores I-SWOT™ værktøj giver vi den nyansatte forståelse for at bruge sine styrker rigtigt på den nye arbejdsplads.
 • Forventningsafstemning
  Sammen med den nyansatte udarbejder Mercuri Urvals konsulent en 100-dages udviklingsplan, der bliver godkendt af den ansvarlige chef eller HR-afdelingen. Klare mål og forventninger sikrer en målrettet og accellereret opstartsproces.
 • Løbende opfølgning
  Løbende opfølgnings- og coachingmøder afholdes mellem Mercuri Urvals konsulent, den ansvarlige leder og den nyansatte for at analysere og diskutere, hvilke udfordringer/forhindringer der er enten i organisationen eller hos den nyansatte selv i forhold til at nå de fastlagte mål og aktiviteter.
 • Opfølgningsmøde
  Mercuri Urvals konsulent, den ansvarlige leder og den nyansatte vurderer den nyansattes præstation efter ca. seks måneder for at kunne planlægge den løbende faglige udvikling.