Som kandidat

Respekt er det centrale omdrejningspunkt for Mercuri Urvals forhold til kandidaterne.

Rekruttering og udvælgelse handler om at bringe to parter sammen: En virksomhed, som har brug for nogle specifikke kompetencer, og en person, som har de kompetencer, virksomheden har brug for.

Den mest effektive rekrutteringsproces bygger på gensidig respekt, som gør, at begge parter får det fulde udbytte af processen. På længere sigt er det Mercuri Urvals opgave at sørge for, at den kandidat, som bliver ansat, falder til i virksomheden og udvikler sig. Uanset hvor godt et match, der på forhånd er mellem virksomheden og kandidaten, vil der altid være plads til at forbedre performance og udvikling.

Vi behandler altid oplysninger om vores kandidater og kunder fortroligt.

Under vores interview med dig vil vi drøfte dine tidligere resultater, ambitioner og ønsker samt give dig feedback på generelle styrker og begrænsninger.

Det er vores mål, at du som kandidat – uanset om du bliver ansat eller ej - oplever processen som grundig og afklarende, og at vores iagttagelser har været konstruktive og nyttige for dig i dit videre karriereforløb.